Inzicht in aanwezigheid en verspreiding van soorten

Fauna controleur


De flora en fauna in onze omgeving zijn belangrijk voor ons leven op aarde. Ze zorgen voor een gezonde leefomgeving en het behoud van biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met flora en fauna werkzaamheden.

Bij flora en fauna werkzaamheden worden maatregelen getroffen om de impact op de natuur te minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van bepaalde planten- en diersoorten voordat er begonnen wordt met de werkzaamheden. Ook kunnen er beschermingszones aangelegd worden om de natuur te behouden.

Professioneel en deskundig


Het is belangrijk om professioneel en deskundig om te gaan met flora en fauna werkzaamheden. Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om de werkzaamheden op een verantwoorde manier uit te voeren, zodat we de biodiversiteit in onze omgeving kunnen behouden.

Wilt u meer weten over onze flora en fauna werkzaamheden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.